2013 yılı Beyannamesi verilmesi

 

DERNEK YÖNETİCİLERİNE  ÖNEMLİ DUYURU    (YENİ)

 

DERNEKLERİN VERMESİ GEREKEN BEYANNAMELER


Dernekler 2013 yılı faaliyetlerini gelir-giderlerini ve dernek envanter bilgilerini içeren beyannamelerini 30 Nisan 2014 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir

Dernekler Yönetmeliği’nin 96’cı maddesi 31.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.
Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.
Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün 30 Nisan 2014 saat 24:00'ten önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.


Boş Beyanname formu Düzce Dernekler İl Müdürlüğü’nün (http://www.duzdem.gov.tr//) ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın (http://www.dernekler.gov.tr/) Internet sitesinden indirilebilir.

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın mağdur olmamaları için beyanname formlarını süresi içerisinde sisteme girmeleri ve mülki amirliğe vermeleri önemle duyurulur. 06.01.2014

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ